× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2019-12-05] Omröstning: betänkande 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 [2019-12-05] Omröstning: betänkande 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 3 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 2 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 1 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU15 Sänkt skatt på drivmedel, förslagspunkt 2 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU12 Skatt på avfallsförbränning, förslagspunkt 1 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU11 Anstånd med kupongskatt i vissa fall, förslagspunkt 2 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 2 [2019-12-04] Omröstning: betänkande 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning, förslagspunkt 4 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning, förslagspunkt 3 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning, förslagspunkt 2 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU29 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, förslagspunkt 2 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018, förslagspunkt 2 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:CU5 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, förslagspunkt 2 [2019-11-28] Omröstning: betänkande 2019/20:CU5 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, förslagspunkt 1 [2019-11-27] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, förslagspunkt 1 [2019-11-27] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, förslagspunkt 3 [2019-11-27] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU10 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning, förslagspunkt 3 [2019-11-27] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU10 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning, förslagspunkt 1