× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2019-11-13] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU5 Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, förslagspunkt 1 [2019-11-13] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU4 Straffet för mord, förslagspunkt 4 [2019-11-13] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU4 Straffet för mord, förslagspunkt 2 [2019-11-13] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU4 Straffet för mord, förslagspunkt 1 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:NU7 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen, förslagspunkt 1 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:NU6 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet, förslagspunkt 2 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:NU5 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum, förslagspunkt 3 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU4 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet, förslagspunkt 1 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025, förslagspunkt 5 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025, förslagspunkt 4 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025, förslagspunkt 3 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025, förslagspunkt 2 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025, förslagspunkt 1 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU8 Statistik över hushållens tillgångar och skulder, förslagspunkt 1 [2019-10-23] Omröstning: betänkande 2019/20:CU2 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport, förslagspunkt 2 [2019-10-16] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning, förslagspunkt 3 [2019-10-16] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning, förslagspunkt 2 [2019-10-16] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen, förslagspunkt 4 [2019-10-16] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen, förslagspunkt 3 [2019-10-16] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen, förslagspunkt 2