× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU25 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU16 Medborgarskap, förslagspunkt 4 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU16 Medborgarskap, förslagspunkt 3 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 8 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:KrU9 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 5 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 4 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 2 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 3 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU6 Försvarspolitik, förslagspunkt 7 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU6 Försvarspolitik, förslagspunkt 3 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU6 Försvarspolitik, förslagspunkt 13 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU6 Försvarspolitik, förslagspunkt 11 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU6 Försvarspolitik, förslagspunkt 1 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 3 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 2 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid, förslagspunkt 9 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid, förslagspunkt 4 [2020-04-01] Omröstning: betänkande 2019/20:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid, förslagspunkt 2