× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-09-23] Omröstning: betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 [2020-09-08] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, förslagspunkt 6 [2020-06-23] Omröstning: betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd, förslagspunkt 2 [2020-06-23] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, förslagspunkt 3 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, förslagspunkt 2 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, förslagspunkt 1 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU21 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse, förslagspunkt 2 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 4 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 3 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 2 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU25 Vissa ändringar i avfallsskattelagen, förslagspunkt 2 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 9 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 18 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 14 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU24 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 1 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU61 Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:CU25 Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering, förslagspunkt 1 [2020-06-17] Omröstning: betänkande 2019/20:CU24 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området, förslagspunkt 1 [2020-06-16] Omröstning: betänkande 2019/20:UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete, förslagspunkt 2