× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion, förslagspunkt 1 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget, förslagspunkt 1 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:NU8 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden, förslagspunkt 1 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag, förslagspunkt 4 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag, förslagspunkt 2 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 3 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 16 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 2 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 10 [2020-10-21] Omröstning: betänkande 2020/21:AU3 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten, förslagspunkt 1 [2020-10-14] Omröstning: betänkande 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer, förslagspunkt 2 [2020-09-30] Omröstning: betänkande 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018, förslagspunkt 1 [2020-09-30] Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 3 [2020-09-30] Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 4 [2020-09-30] Omröstning: betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, förslagspunkt 4 [2020-09-30] Omröstning: betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, förslagspunkt 3 [2020-09-23] Omröstning: betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 [2020-09-08] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, förslagspunkt 6 [2020-06-23] Omröstning: betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd, förslagspunkt 2 [2020-06-23] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1