× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-11-25] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 6 [2020-11-25] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 5 [2020-11-25] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 3 [2020-11-25] Omröstning: betänkande 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 - rambeslutet, förslagspunkt 1 [2020-11-25] Omröstning: betänkande 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 - rambeslutet, förslagspunkt 2 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m., förslagspunkt 2 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:UU8 Förenta nationerna m.m., förslagspunkt 1 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform, förslagspunkt 5 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform, förslagspunkt 12 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform, förslagspunkt 2 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:SoU2 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform, förslagspunkt 11 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU7 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket, förslagspunkt 1 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, förslagspunkt 4 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:JuU3 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, förslagspunkt 3 [2020-11-18] Omröstning: betänkande 2020/21:FiU8 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden, förslagspunkt 1 [2020-11-12] Omröstning: betänkande 2020/21:CU3 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, förslagspunkt 2 [2020-11-12] Omröstning: betänkande 2020/21:CU2 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter, förslagspunkt 3 [2020-11-11] Omröstning: betänkande 2020/21:SfU7 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen, förslagspunkt 1 [2020-11-11] Omröstning: betänkande 2020/21:SfU6 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten, förslagspunkt 2 [2020-11-11] Omröstning: betänkande 2020/21:SfU6 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten, förslagspunkt 1