× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:UU13 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro, förslagspunkt 2 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015, förslagspunkt 2 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU7 Skogspolitik, förslagspunkt 7 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU7 Skogspolitik, förslagspunkt 6 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU7 Skogspolitik, förslagspunkt 5 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU7 Skogspolitik, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård, förslagspunkt 6 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård, förslagspunkt 5 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård, förslagspunkt 3 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård, förslagspunkt 2 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning, förslagspunkt 5 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning, förslagspunkt 3 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning, förslagspunkt 2 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning, förslagspunkt 1 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m., förslagspunkt 3 [2020-02-19] Omröstning: betänkande 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m., förslagspunkt 2