× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 3 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 5 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 2 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 1 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus, förslagspunkt 3 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus, förslagspunkt 2 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 8 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 1 [2019-12-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 3 [2019-12-17] Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 1 [2019-12-17] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 2 [2019-12-17] Omröstning: betänkande 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 1 [2019-12-17] Omröstning: betänkande 2019/20:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, förslagspunkt 2 [2019-12-12] Omröstning: betänkande 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 [2019-12-12] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 6 [2019-12-12] Omröstning: betänkande 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 4