× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik, förslagspunkt 3 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik, förslagspunkt 1 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 8 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 2 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, förslagspunkt 4 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, förslagspunkt 8 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, förslagspunkt 3 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, förslagspunkt 1 [2020-01-22] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU12 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet, förslagspunkt 2 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 3 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 5 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 2 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU8 Förskolan, förslagspunkt 1 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus, förslagspunkt 3 [2020-01-15] Omröstning: betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus, förslagspunkt 2 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 8 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 [2019-12-18] Omröstning: betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1