× All data är hämtad från data.riksdagen.se [2020-06-04] Omröstning: betänkande 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter, förslagspunkt 2 [2020-06-04] Omröstning: betänkande 2019/20:TU12 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 3 [2020-06-04] Omröstning: betänkande 2019/20:TU12 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 1 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning, förslagspunkt 3 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning, förslagspunkt 1 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning, förslagspunkt 2 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser, förslagspunkt 1 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning, förslagspunkt 3 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning, förslagspunkt 2 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:SkU14 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, förslagspunkt 2 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor, förslagspunkt 26 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor, förslagspunkt 16 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor, förslagspunkt 13 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU33 Vapenfrågor, förslagspunkt 15 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:JuU21 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning, förslagspunkt 2 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:AU13 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden, förslagspunkt 2 [2020-06-03] Omröstning: betänkande 2019/20:AU13 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden, förslagspunkt 1 [2020-05-27] Omröstning: betänkande 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer, förslagspunkt 5 [2020-05-27] Omröstning: betänkande 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer, förslagspunkt 3